Αθήνα 210 9316503-504 / Πάρος 22840 23143
Ελ / En

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφαλιστικά Ταμεία

Επιμελητήρια

Υπουργεία

Γενικού Ενδιαφέροντος

  Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων

Μπορείτε να εκτυπώσετε τις βεβαιώσεις αποδοχών των συντάξεων των ταμείων στα οποία είστε ασφαλισμένοι.

Απαιτούμενη προϋπόθεση είναι η γνώση των ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου (ΑΜΣ) του εκάστοτε ασφαλιστικού ταμείου.