Αθήνα 210 9316503-504 / Πάρος 22840 23143
Ελ / En

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Accounting_services

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στις επιχειρήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των υποχρεώσεων τους, από την στιγμή της έναρξης τους αλλά και κατά την καθημερινή τους λειτουργία, όπως ενδεικτικά : Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Συγχωνεύσεις / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων.
Παρέχουμε άμεση υποστήριξη για κάθε λογιστικό και φορολογικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρίας, καθώς και στη σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης, λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.
Καλύπτουμε λογιστικά όλες τις επιχειρήσεις, κάθε νομικής μορφής και μεγέθους, απλογραφικού και διπλογραφικού συστήματος.
Οι φορολογικές μας υπηρεσίες απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις έως και πολυεθνικές, αλλά και σε ιδιώτες με την σύνταξη των φορολογικών τους δηλώσεων.
Οι εργατικές και μισθοδοτικές υπηρεσίες που παρέχουμε, ξεκινούν από τα έντυπα της πρόσληψης και την έκδοση μισθοδοσίας και μπορούν να φτάσουν έως και σε αναφορές που αφορούν την ανάλυση του κόστους της μισθοδοσίας.
Επίσης έχουμε μακρόχρονη εμπειρία αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία στην σύνταξη οικονομικών αναφορών που απευθύνονται σε πολυεθνικές αλλά και μεγάλες εταιρείες.

 

tab_serv_front3

Φορολογικές
Υπηρεσίες

tab_serv_front

Λογιστικές
Υπηρεσίες

tab_serv_front1

Οικονομικές
Αναφορές

tab_serv_front2

Εργατικά
Μισθοδοσίες