Αθήνα 210 9316503-504 / Πάρος 22840 23143
Ελ / En

ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

  • tab_serv_front2Προσλήψεις, αποχωρήσεις και κάθε υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. Υπουργείο Εργασίας και ΙΚΑ.
  • Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών.
  • Πλήθος πληροφοριακών εκτυπώσεων ανάλογα με τις μισθοδοτικές ανάγκες της επιχείρησης.
  • Προετοιμασία και αποστολή μηχανογραφικών αρχείων και Α.Π.Δ. , σε Ι.Κ.Α. , Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και λοιπά ταμεία.

Αναλαμβάνουμε μεμονωμένα την έκδοση μισθοδοσίας για κάθε είδους επιχείρηση.(payroll outsourcing).