Αθήνα 210 9316503-504 / Πάρος 22840 23143
Ελ / En

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ – REPORTS

  • tab_serv_front1Σχεδιασμός & ανάλυση μηχανογραφικού & πληροφοριακού συστήματος.
  • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων, reports.
  • Σύνταξη ταμειακών ροών
  • Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων.

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)

 

*Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Supervisor SA που ειδικεύεται στις σύγχρονες λύσεις πληροφορικής

banner-7-150x27