Αθήνα 210 9316503-504 / Πάρος 22840 23143
Ελ / En

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • tab_serv_front3Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός
  • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων
  • Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ
  • Επίσης παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και στους ιδιώτες σχετικά με ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό και φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.